Opdracht 4 Copy

Geef bij de volgende tien vragen aan om welk type centrale vraag het gaat. Vul in: beschrijvend, verklarend, beoordelend, adviserend of instruerend.