Online training Redactievaardigheden

In de online training Redactievaardigheden komen alle aspecten en technieken van het redigeren van een tekst aan bod. Je leert bijvoorbeeld hoe je het redigeren handig en efficiënt kunt aanpakken en hoe je feedback kunt geven aan de schrijver van de tekst. Vervolgens gaan we in op het logisch opbouwen van teksten, zodat de rode draad duidelijk zichtbaar is. We kijken ook naar verschillende tekstsoorten en de kenmerken daarvan. Verder ga je oefenen met onderwerpen zoals titels, koppen en alinea’s. Uiteraard is er de nodige aandacht voor allerlei stijlonderwerpen: lange zinnen opsplitsen, ingewikkelde zinnen vereenvoudigen, de woordkeuze afstemmen op de lezer en het verschil tussen actief en passief schrijven. En natuurlijk zijn er een paar lessen gewijd aan stijl-, taal- en spelfouten. De laatste les is voor de details: hoofdletters, komma’s en andere interpunctieregels.

Resultaat van de training
Na het doornemen van de training Redactievaardigheden heb je het volgende bereikt:

 • Je pakt het redactiewerk op een efficiënte en effectieve manier aan.
 • Je ziet welke redactionele aanpassingen nodig zijn en kunt die aanbrengen.
 • Je voelt je zekerder bij het redigeren.
 • Je kunt constructieve feedback geven aan schrijvers over de noodzakelijke aanpassingen in een tekst.

 Als je alle theorie hebt doorgenomen en alle opdrachten goed hebt gemaakt, mag je jezelf redacteur noemen.

Voor wie?
Deze online training is bedoeld voor (eind)redacteuren, communicatiemedewerkers en andere medewerkers die redactiewerkzaamheden uitvoeren. Ook is de training geschikt voor mensen die graag redacteur willen worden.

Opzet van de training
De training bestaat uit negen lessen. Elke les bevat een aantal onderdelen met theorie, gevolgd door praktische opdrachten. Ook krijg je oefenteksten om te redigeren. Met het doornemen van een les ben je één tot anderhalf uur bezig. Dat is exclusief het redigeren van de oefenteksten, want je tijdsbesteding hangt af van je ervaring met redigeren en je manier van werken. Je kunt je eigen tempo aanhouden.

Tijdens het volgen van de training kun je met al je vragen terecht bij de trainer. Dat kan in de vorm van een e-mail, appje of telefoontje.

Inhoud van de lessen
De lessen bevatten de volgende onderwerpen:

Les 1: De rol, voorbereiding en planning van de redacteur

 • Het vakgebied.
 • Vaststellen van de opdracht, bewerkingstijd en tarieven.
 • Werken met een planning en deadlines.

Les 2: Aanpak van redigeren en contact met de schrijver

 • Een efficiënte en effectieve aanpak van je redactiewerk.
 • Contact met de schrijver(s).

Les 3: Voorbereidingsstappen en tekstopbouw

 • Vaststellen van het doel van een tekst.
 • Vaststellen van de centrale vraag van een tekst.
 • Bepalen wie de lezers zijn.
 • Logisch maken van de tekstopbouw.

Les 4: Een tekst toegankelijk maken

 • Titels en (tussen)koppen pakkend en ladingdekkend maken.
 • Indelingsregels voor (sub)koppen.
 • Kaderteksten en streamers toevoegen.
 • De lead en intro aantrekkelijk maken.
 • Welke informatie bevat een inleiding?
 • Alinea’s aanbrengen.
 • Puntsgewijze opsommingen gebruiken.

Les 5: Zinnen begrijpelijk, aantrekkelijk en bondig maken

 • De schrijfstijl laten aansluiten bij de lezer.
 • Zinnen begrijpelijk maken.
 • Actief of passief schrijven.
 • Persoonlijk schrijven.
 • Werkwoorden laten werken.
 • Bondig schrijven.

Les 6: Begrijpelijke en eigentijdse woorden gebruiken

 • Verouderde woorden en uitdrukkingen vervangen.
 • Moeilijke woorden vervangen door begrijpelijke.
 • Aandacht voor vaktermen.
 • Spreektaalwoorden en –uitdrukkingen.
 • Omgaan met Engelse woorden in een Nederlandse tekst.
 • Een passende aanhef en slotgroet in e-mails en brieven
 • Eigentijdse begin- en eindzinnen gebruiken.

Les 7: Stijl- en taalfouten aanpassen

 • Pleonasmen, tautologieën en contaminaties.
 • Goede verwijswoorden gebruiken.
 • Het verschil tussen dat en wat, als en dan en hen en
 • Enkelvoud of meervoud gebruiken.
 • Vaste voorzetsels toevoegen.
 • De volgorde van werkwoorden.
 • Verkeerde samentrekking van woorden.

Les 8: Spelfouten aanpassen

 • Regels voor de tussen-n en tussen-s.
 • Aan elkaar schrijven, een koppelteken of los?
 • Aan elkaar schrijven in combinaties met Engelse woorden.
 • Aan elkaar schrijven van voorzetsels en bijwoorden.
 • Vele of velen?

Les 9: Spel- en interpunctiefouten aanpassen

 • Gebruik van trema’s.
 • Gebruik van hoofdletters.
 • Omgaan met afkortingen.
 • C of k?
 • Getallen wel of niet voluit schrijven.
 • De interpunctie aanpassen.

Aanmelden

Heb je interesse in deze training? Neem dan telefonisch of via e-mail contact met me op.

E-mail
mail@mariethermans.nl

Telefoon
06 – 52 36 85 20