9.3.1 Gebruik van afkortingen Copy

Vaak kom je het advies tegen dat je afkortingen moet vermijden. Maar dit advies kun je niet klakkeloos opvolgen. Dan zou je in een tekst over de KLM steeds Koninklijke Luchtvaart Maatschappij moeten gebruiken. Daar doe je een lezer beslist geen plezier mee. Sommige afkortingen zijn kennelijk heel functioneel, andere niet. Houd daar bij het wel of niet vermijden van afkortingen rekening mee. De volgende indeling in drie categorieën kan je hierbij helpen: