9.2 GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS Copy

De regels voor het gebruik van hoofdletters kun je gemakkelijk opzoeken. Ook op Woordenlijst.org en in Het groene boekje wordt aangegeven of een woord wel of niet met een hoofdletter begint. Daarom volstaan we in deze paragraaf met een bondig overzicht van de hoofdletterregels. Let erop dat alleen eigennamen een hoofdletter krijgen en soortnamen niet. Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord dat een unieke persoon, uniek dier of unieke zaak benoemt. Een soortnaam is een zelfstandig naamwoord dat de soort benoemt waartoe deze persoon, dat dier of die zaak behoort.