9.2.3 Hoofdletters en kleine letters in andere aanduidingen Copy

Bij de volgende aanduidingen gebruik je hoofdletters:

 • Historische gebeurtenissen: de Golfoorlog, de Tweede Wereldoorlog.
 • Feestdagen en evenementen: Hemelvaartsdag, Suikerfeest, Boekenweek.
 • Opleidingsinstituten: Hogeschool van Amsterdam.
 • Films, publicaties, nota’s, rapporten: alleen het eerste woord krijgt een hoofdletter: In de ban van de ring; Eerste nota ruimtelijke ordening.
  Maar: nota De kern gezond, omdat het woord nota niet bij de titel hoort.

Bij de volgende aanduidingen gebruik je kleine letters:

 • Functieaanduidingen: burgemeester, staatssecretaris, accountmanager.
 • Culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen: jugendstil, humanisme, boeddhisme.
 • Religieuze periodes: advent, ramadan.
 • Tijdperken: de middeleeuwen, ijstijd, romantiek.
 • Opleidingen: gymnasium, hbo, pabo.