9.2.1 Hoofdletters bij instanties en bedrijven Copy

Voor instanties en bedrijven gelden de volgende hoofdletterregels:

Het eerste woord en elk hoofdwoord van de naam van de instantie of het bedrijf begint met een hoofdletter (Hoofdwoorden zijn zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.):

 • Nederlandse Spoorwegen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Als er aan de naam een soortnaam vooraf gaat, krijgt die soortnaam een kleine letter:

 • afdeling Juridische Zaken
 • dienst Gemeentewerken
 • werkgroep Behoud van Cultuurbezit

Algemene aanduidingen van instanties en bedrijven die geen onderdeel zijn van de naam, krijgen een kleine letter:

 • Het voltallige bestuur van de vereniging was bijeengekomen.
 • De adviesraad bracht een nieuw rapport uit.

Algemene aanduidingen van overheidsinstanties krijgen een kleine letter:

 • kabinet
 • provincie
 • kantongerecht