8.5 AAN ELKAAR SCHRIJVEN IN COMBINATIES MET ENGELSE WOORDEN Copy

Bij combinaties van Engelse woorden of Engelse woorden met Nederlandse zijn de regels voor het aan elkaar schrijven in principe dezelfde als die voor Nederlandse woorden. Meestal is de klemtoon een hulpmiddel om te bepalen of je de combinaties wel of niet aan elkaar schrijft. De volgende regels zijn van toepassing:

1. Twee Engelse woorden en één hoofdklemtoon
Als twee Engelse woorden samen één begrip uitdrukken, bepaalt de klemtoon of je de woorden aaneenschrijft. Is er één hoofdklemtoon, dan schrijf je de woorden aan elkaar:
businessclass
callcenter
contentmanagement
voicemail

2. Twee Engelse woorden en meer klemtonen
Je kunt ook combinaties van Engelse woorden vormen door een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord te zetten. Deze combinaties hebben dan twee of meer klemtonen. In dat geval schrijf je ze los:
intensive care
low budget
full service
second opinion

Er ligt in deze voorbeelden zowel een klemtoon op het eerste als op het tweede woord.

3. Combinatie Engels-Nederlandse woorden, beginnend met Engelse woorden
Combinaties van Engelse woorden met Nederlandse, die met een Engels woord beginnen, schrijf je aan elkaar, ook als de samenstelling drie of meer delen bevat:
pilotproject
intensivecareafdeling
fullservicebureau
secondopiniononderzoek

4. Engelse samenstelling met een voorzetselbijwoord
Als een Engelse samenstelling eindigt op een voorzetselbijwoord dat met een klinker begint, koppel je beide delen met een streepje:
follow-up
lay-out
spin-off

Het streepje blijft staan als er een Nederlands woord aan de samenstelling wordt toegevoegd:
follow-uplijst
lay-outadvies
spin-offresultaat

5. Veelgebruikte combinaties en eerste deel is bijvoeglijk naamwoord
Als combinaties met een bijvoeglijk naamwoord vaak worden gebruikt, waardoor er één hoofdklemtoon ontstaat, schrijven we ze aan elkaar:
allroundmedewerker
freelancedocent
parttimebaan
onlineverbinding

Maar hoe langer het woord, hoe groter de kans op los schrijven. Dan gebruiken we namelijk meer klemtonen:
fúlltime redáctiemedewerker
ónline pókertoernooi

6. Samenstellingen met no of non
Samenstellingen die beginnen met no of non krijgen een streepje:
no-nonsense
no-claim
non-fiction
non-profit

7. Engelse woordgroepen
Engelse woordgroepen die in het Engels streepjes hebben, behouden deze streepjes in het Nederlands:
up-to-date
cash-and-carry
catch-as-catch-can