7.6.2 Een persoonsvorm in het meervoud Copy

In de volgende gevallen staat de persoonsvorm in het meervoud:

1. Als het onderwerp uit twee of meer delen bestaat, die verbonden worden door en, alsmede of alsook:
De notaris alsmede de advocaat kwamen in een kwaad daglicht te staan.
De voorzitter alsook de secretaris zijn tegen het voorstel.

2. Als landen, instanties en instellingen in het meervoud staan: Verenigde Staten, Gedeputeerde Staten, Verenigde Naties.
De Verenigde Staten trekken zich terug uit het verdrag.

Voor de afkortingen (VS, GS, VN) ligt het enkelvoud voor de hand, omdat je denkt aan het land of de instantie als één geheel. Maar het meervoud mag je ook gebruiken.

3. In constructies met een van en behoort tot die gevolgd worden door een bijvoeglijke bijzin die terugslaat op het zelfstandig naamwoord dat ervoor staat:
Zij is een van de weinigen die hier langer dan een jaar werken.
Hij behoort tot de mensen die zich hebben aangemeld.

In de eerste zin slaat de bijzin die hier langer dan een jaar werken op weinigen.
In de tweede zin slaat de bijzin die zich hebben aangemeld op de mensen.

4. Bij woorden die een hoeveelheid aangeven, zoals heleboel, hoop en paar:
Een heleboel problemen zijn gemakkelijk te voorkomen.
Een hoop tijdschriften verdwenen in de papierbak.
Een paar schapen lagen op hun rug.

Voor het woord paar geldt dat we het enkelvoud gebruiken als we set van twee bedoelen:
Op het rek stond een paar blauwe schoenen.

5. Bij tal van:
Tal van voetballers gingen over de schreef.