7.5 HET VERSCHIL TUSSEN DAT EN WAT, ALS EN DAN EN HEN EN HUN Copy

In gesproken taal worden de woorden dat en wat, als en dan en hen en hun meestal op gevoel gekozen. In geschreven taal luistert het gebruik veel nauwer. Daarom is het voor een redacteur belangrijk de regels aan te houden. Deze vind je in de volgende drie paragrafen.