7.5.2 Als of dan? Copy

Ook het onderscheid tussen als en dan is voor veel taalgebruikers lastig. De regels zijn als volgt:

Gebruik als na:

  • een vergelijking; dan staat een van de volgende woorden in de zin: even, evenmin, evenwel, evenzeer, zo, zoveel of zozeer.

Het grasveld van mijn buurman is even geel als dat van mij.
De auto van mijn buurvrouw is niet zo duur als de mijne.

Gebruik dan na:

  • een vergrotende trap (beter, sneller, slimmer);
  • de woorden ander of anders;
  • de woorden niemand, niets, geen, nooit, nergens, wie of wat (achter deze woorden kun je anders zetten).

Het grasveld van mijn buurman is geler dan dat van mij.
Hij doet alles anders dan de rest.
Het kind doet niets (anders) dan zeuren.