7.3 CONTAMINATIES Copy

Contaminaties ontstaan wanneer twee woorden of uitdrukkingen met elkaar worden vermengd, waardoor een nieuw woord of een nieuwe uitdrukking wordt gevormd. Stel dat je de uitdrukking het kan zijn combineert met het is mogelijk, dan ontstaat het kan mogelijk zijn. Wees bedacht op dit soort vreemde combinaties en herstel deze stijlfouten.

Andere voorbeelden van contaminaties zijn:

 • bij gemis aan: bij gebrek aan/bij gemis van
 • blijft gehandhaafd: wordt gehandhaafd/blijft van kracht
 • de enquêteresultaten wijzen uit: de enquêteresultaten laten zien/de enquête wijst uit
 • de oorzaak is te wijten aan: de oorzaak is/het is te wijten aan
 • gelijkstellen aan: gelijkstellen met/gelijk zijn aan
 • gepaard gaan aan: gepaard gaan met/gelijk zijn aan
 • Iets verloren zijn: iets kwijt zijn/iets verloren hebben
 • kiezen tussen a of b: kiezen tussen a en b/a of b kiezen
 • mond-op-mondreclame: mond-tot-mondreclame/mond-op-mondbeademing
 • stappen ondernemen: stappen nemen/iets ondernemen
 • toelichting op: toelichting bij/commentaar op
 • uitprinten: printen/uitdraaien
 • zo optimaal mogelijk: optimaal/zo goed mogelijk