7.2 TAUTOLOGIEËN Copy

Bij een tautologie wordt hetzelfde begrip twee keer genoemd. In de zin Daarom zal ik dan ook afwezig zijn heeft daarom dezelfde betekenis als dan ook. Een van beide termen moet je dus weghalen.

Voorbeelden van tautologieën zijn:

 • bovendien is er ook
 • circa 10 à 12
 • daarom zal ik dan ook
 • maar dit kan echter niet betekenen dat …
 • niettemin denk ik dat we toch
 • onder andere x, y, z, enzovoort
 • voordat u vertrekt, moet u eerst
 • want dit betekent immers dat …
 • zoals bijvoorbeeld
 • zodra u aankomt, moet u onmiddellijk
 • zoiets dergelijks

In deze voorbeelden drukken de vette woorden hetzelfde uit als de cursieve.

Ook bij tautologieën komen we combinaties met werkwoorden tegen:
Wij hopen in staat te zijn de klus te kunnen klaren.

In deze zin gaat het erom dat in staat zijn hetzelfde betekent als kunnen. Verwijder dus één van beide werkwoorden.