3.4 LOGISCH MAKEN VAN DE TEKSTOPBOUW Copy

Als redacteur moet je controleren of de opbouw van een tekst logisch is. De opbouw bepaalt voor een groot deel de begrijpelijkheid van een tekst. Lezers hebben namelijk veel houvast aan de opbouw, omdat deze helpt bij het overzien van de tekstinhoud. Check dus of er een duidelijke rode draad naar voren komt en of de lijn van redeneren logisch is.

Welke opbouw logisch is voor een tekst, hangt samen met de tekstsoort. Een persbericht bijvoorbeeld heeft een andere opbouw dan een column. Voor veel tekstsoorten ligt de opbouw al van tevoren vast. Bij andere teksten is dat niet het geval en moet de schrijver zelf een opbouw bedenken. In het volgende gedeelte gaan we eerst in op teksten die een vaste structuur hebben. Daarna bekijken we de opbouw van drie standaardtekstsoorten, namelijk pers- en nieuwsberichten, commerciële teksten en brieven. Als laatste komen teksten met een vrije opbouw aan bod.