2.1.5 Wie bepaalt of iets wel of niet wordt gewijzigd? Copy

Als je een tekst hebt geredigeerd, is het maar de vraag of de schrijver blij van je aanpassingen wordt. Schrijvers zijn het niet altijd met een redacteur eens. Hoe je daarmee moet omgaan, hangt af van de aard van het geschilpunt. Lees de adviezen bij de volgende wijzigingscategorieën: