2.1.4 Stappenplan bij het redigeren Copy

Je kent nu de tekstniveaus die bij het redigeren een rol spelen. Het gaat om een grote hoeveelheid aandachtspunten. Als je de tekst één keer doorneemt en al lezende meteen alles aanpast wat je tegenkomt, zie je ongetwijfeld veel van deze punten over het hoofd. Dat wil niet zeggen dat je een slechte redacteur bent. Het is voor ons werkgeheugen gewoon ondoenlijk om op al deze punten tegelijk gefocust te zijn. Vaak werkt het zo dat wanneer je één punt ziet, je een onvolkomenheid die er dichtbij staat, over het hoofd ziet.
Daarnaast corrigeren je hersens vaak fouten die ze waarnemen in een tekst. Je hebt er geen invloed op, want het gaat onbewust.

De crux van goed redigeren bestaat dan ook uit het werken in meerdere rondes. Het volgende stappenplan helpt je om zo effectief mogelijk te werk te gaan (Je kunt dit stappenplan eventueel downloaden.):

Het stappenplan betekent dat je je in elke ronde focust op één of een paar aparte punten. Je doet bijvoorbeeld een aparte koppenronde. En een aparte ronde voor alle puntsgewijze opsommingen of voor alle titels van schema’s. Zo maak je het jezelf een stuk gemakkelijker en zie je veel meer dingen, zodat de kwaliteit van je werk sterk verbetert.