1.3.2 Uitgaan van het budget of de beschikbare tijd Copy

Je kunt ook op een andere manier tot een berekening van de kosten komen. Soms heeft de opdrachtgever een strak budget afgegeven. Of de tijd die jij beschikbaar hebt, ligt vast. In die situaties is het aantal uren dat je aan de opdracht kunt besteden, het uitgangspunt. Daar pas je dan je intensiteit van werken op aan. We nemen als voorbeeld dat je 8 uur beschikbaar hebt voor een tekst van 10.000 woorden. Je kunt dan het volgende schema aanhouden (Schema 2 Uitgaan van budget of beschikbare tijd.). Het aantal woorden in de kolommen 2 en 3 kun je aanpassen als je het schema hebt gedownload. Klik daarvoor op de onderstaande link. Sla het schema op, dan kun je het vaker gebruiken.

Schema 2 Uitgaan van budget of beschikbare tijd.

Redigeerniveau Omvang tekst in woorden Woorden per uur Benodigde uren
correctie 10.000 2200 4,5
redactie 10.000 1600 6,3
herschrijven 10.000 1000 10
schrijven 10.000 500 20

Schema 2 is gebaseerd op het Handboek voor de redacteur.

Ook voor dit schema geldt dat de berekeningen gemiddelden zijn. Je kunt nu zien dat je in de beschikbare tijd van 8 uur de tekst kunt corrigeren of redigeren. Voor herschrijven heb je 10 uur nodig en voor schrijven 20 uur.

Met behulp van deze schema’s kun je een onderbouwde berekening maken van de benodigde bewerkingstijd. Ook krijg je zo meer eenheid in je berekeningen.