1.3.1 Uitgaan van de tekst en de tekstkwaliteit Copy

Als de tekst en de kwaliteit daarvan het uitgangspunt zijn bij het berekenen van de kosten, bepaal je de bewerkingstijd als volgt:

  1. Vraag de tekst op bij de schrijver/opdrachtgever. Als dat niet kan, vraag dan om een gedeelte.
  2. Loop door de tekst of het tekstgedeelte heen en bepaal de tekstkwaliteit (de tekst is goed, redelijk, matig of slecht).
  3. Bepaal het aantal te bewerken woorden. Kijk niet naar het aantal bladzijden, want witregels, lettertype, lettergrootte en aantal afbeeldingen variëren nogal eens.
  4. Vraag naar het doel en de doelgroep van de tekst. Als de tekst wat inhoud en schrijfstijl betreft daar niet bij aansluit, moeten deze misschien worden aangepast.
  5. Stem af welk redigeerniveau de schrijver/opdrachtgever verwacht. Gaat het om correctie, redactie, herschrijven of opnieuw schrijven?

Als je deze informatie verzameld hebt, kun je een urenberekening maken aan de hand van het volgende schema (Schema 1 Uitgaan van de tekst.). In dit schema is uitgegaan van een tekst van 10.000 woorden, die geredigeerd moet worden. Je kunt het aantal woorden in de kolommen 2 en 3 aanpassen als je het schema hebt gedownload. Klik daarvoor op de onderstaande link. Sla het schema op, dan kun je het vaker gebruiken.

Schema 1 Uitgaan van de tekst.

Tekstkwaliteit Woorden per uur Omvang tekst in woorden Benodigde uren
goed 2200 10.000 4,5
redelijk 1600 10.000 6,3
matig 1000 10.000 10
slecht 500 10.000 20

Schema 1 is gebaseerd op het Handboek voor de redacteur.

De getallen in dit schema zijn gemiddelden. Het is mogelijk dat jij meer of minder woorden per uur kunt bewerken.

Verder zijn er nog een paar punten die je in de urenberekening mee moet nemen:

  • Let erop dat schema 1 geldt voor een tekst die je moet redigeren. Als je de tekst alleen maar hoeft te corrigeren, kun je wat tijd aftrekken van de uitkomst. Bij herschrijven en schrijven tel je er tijd bij op.
  • Denk aan de taken die buiten het redigeren vallen, zoals voorbereidingstijd, overleg, opmaak verwijderen, teksten samenvoegen, etc.
  • Let erop dat een korte tekst relatief meer tijd vraagt dan een langere. Dat komt doordat alle taken die buiten het redigeren vallen, ook voor een korte tekst gelden. Stel dat je 30 minuten bezig bent met afstemmen. Bij een tekst van 30 bladzijden komt er dan 1 minuut per bladzijde bij voor de afstemming. Maar bij een tekst van 1 bladzijde komen er ook 30 minuten bij.
  • Houd rekening met meer bewerkingsrondes. In veel gevallen moet je de reactie van de schrijver of anderen op jouw aanpassingen verwerken. Bereken daar apart tijd voor.