9 Spel- en interpunctiefouten aanpassen Copy

Inleiding

Spelfouten zijn er in soorten en maten. In deze laatste les behandelen we een aantal spelfouten op detailniveau. Dit wil overigens niet zeggen dat ze niet storend kunnen zijn. Denk daarbij aan fouten bij het gebruik van trema’s, hoofdletters, afkortingen en de -c of -k. Ook kijken we naar de schrijfwijze van getallen. Wanneer schrijf je die wel en niet in woorden? We sluiten deze les af met een aantal belangrijke interpunctieregels: de komma, de puntkomma en de dubbele punt.