8 Spelfouten aanpassen Copy

Inleiding

In deze les draait het om spelfouten. Ook al staat de spellingchecker tijdens het schrijven aan, dan nog kom je er in de meeste teksten een aantal tegen. De spellingchecker herkent veel fouten niet en geeft zelfs foute adviezen, vooral als het gaat om het aan elkaar schrijven van woorden.

We gaan eerst in op de regels voor de tussenletters –n en –s en daarna op de regels voor het aan elkaar schrijven van woorden. Als laatste lichten we toe hoe het zit met de –n bij woorden zoals vele en sommige.